Blog

IgentForm & IgentDraw – nowe opcje

Możliwość mierzenia odległości na widoku 2D Możliwość definicji obrotu słupa (opcja <Obrót> w menu kontekstowym przy wyselekcjonowanym słupie) Możliwość definicji kątów gamma niezależnie dla każdego słupa w przypadku słupów na jednej linii (IgentForm) Uwzględnienie wyselekcjonowanego elementu w przypadku opcji <Zmień położenie węzła>

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Możliwość definicji stref dla zbrojenia krawędziowego Możliwość regulacji wysokości zbrojenia krawędziowego (opcja <Zmiana wysokości> – można stosować w przypadku gdy zbrojenie górne ma inną otulinę niż zbrojenie dolne lub gdy są zamienione kierunki zbrojenia głównego dla zbrojenia dolnego i górnego. Dzięki tej opcji można np. uzyskać jednakowe bigle na kierunkach X i Y Poprawa zauważonych […]

Read More

Ładowanie