Blog

IgentForm&IgentDraw – Nowe możlwiości

– Możliwość zadania długości elementu z klawiatury podczas jego definicji – Rozszerzone możliwości definicji płyty i otworu w płycie (prostokąt, koło, poligon, punkt wewnątrz konturu utworzonego przez linie z pliku DXF – Weryfikacja położenia węzłów (IgentForm) – Poprawa obsługi kółka myszy – Poprawa obsługi zwolnień dla belek (IgentForm) – Możliwość definicji zwolnień dla krawędzi płyt […]

Read More

IgentForm & IgentDraw – nowe możliwości

Wyświetlenie wykresów momentów zginających i sił poprzecznych dla belek (obliczenia metodą zejścia obciążeń) Poprawa prewymiarowania – możliwość optymalizacji wysokości fundamentów – metoda obliczeniowa dla belek (uwzględnienie momentów zginających) Poprawa obsługi widoku 3D – wizualizacja poziomów – synchronizacja selekcji elementów – wizualizacja geometrii belek o różnych wysokościach przęseł (IgentDraw) Poprawa obsługi widoku 2D – wyświetlanie uchwytów […]

Read More

IgentForm – nowe opcje

Poprawa prewymiarowania (odrywanie w stopach fundamentowych i słupach, możliwość definicji smukłości i współczynnika wyboczenia dla słupów i ścian) Generacja obwiedni przy generacji kombinacji normowych Poprawa zgłoszonych problemów dotyczących interfejsu Płyty, Otwory w płytach – możliwość selekcji i zmiany położenia węzłów na widoku 2D

Read More

IgentForm & IgentDraw – nowe opcje

Możliwość wyświetlenia poziomów na widoku 3D Możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania atrybutów na widoku 2D          – Obiekty          – Nazwy obiektów         – Przekroje        – Repery (tylko IgentDraw)      3.Poprawa zauważonych błędów  

Read More