Author Archives: intelform.webmaster

IgentDraw – Zbrojenie przegłębień

Możliwość automatycznej generacji rysunków zbrojenia dla przegłębień w płytach fundamentowych. Po definicji konturu otworu przegłębienia i zadaniu parametrów (wysokość przegłębienia, szerokość ściany, rozstawy i średnice prętów) program automatycznie generuje wszystkie niezbędne obszary zbrojenia i ustawia odpowiednie parametry. Po włączeniu zbrojenia rysunki są tworzone automatycznie. Film prezentujący tę funkcjonalność jest dostępny pod adresem https://youtu.be/BttP9UGxQos

Read More

IgentDraw – nowa opcja

Rozszerzona możliwość definiowania miejsc podziału prętów Oprócz współrzędnej podziału jest możliwość wprowadzenia zakresu na kierunku prostopadłym. Brak drugiej współrzędnej oznacza, że strefa obowiązuje do końca obszaru w kierunku prostopadłym. Opcja umożliwia optymalizację ilości obszarów  

Read More

IgentDraw – zbrojenie słupów

Moduł do parametrycznego tworzenia rysunków zbrojenia dla słupów jest już dostępny. Szczegółowy opis dostępnych opcji można znaleźć na stronie głównej (Pobierz opis IgentDraw) Aby uzyskać rysunek zbrojenia słupa należy zdefiniować obszar (ręcznie lub na podstawie podkładu DXF), włączyć opcję „Zbrojenie” i wybrać odpowiednie wzorce zbrojenia podłużnego i poprzecznego  

Read More

IgentDraw – zbrojenie płyt

Dodana została możliwość automatycznej generacji obszarów na podstawie konturów zdefiniowanych na warstwie pliku DXF Dodana została możliwość przesuwania podkładu DXF przy wciśniętej rolce myszy (standardowo działa dla prawego klawisza myszy)

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Został dodany nowy typ pręta – umożliwia on pominięcie odcinka prostego w przypadku braku haka W momencie zapisu podkładu DXF, zapisywana jest jednostka pracy (mm, cm, m) Opcja podziału pręta w danym miejscu jest efektywna tylko w przypadku, gdy długość dzielonego pręta jest większa od długości maksymalnej Poprawiony został błąd związany z niepoprawną obsługą kształtu […]

Read More

Ładowanie