Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – usprawnienia

Nowe tryby wprowadzania punktu przy dodawaniu konturu:  – Rzutuj ortogonalnie wprowadzane punkty na osie układu współrzędnych Opcja umożliwia wprowadzanie dowolnych konturów o prostopadłych bokach – Utwórz wprowadzany punkt ortogonalnie na podstawie ostatniego i dwóch klikniętych punktów Opcja umożliwia np. domknięcie konturu za pomocą dwóch prostopadłych linii Tryby wprowadzania punktu można przewijać w tył za pomocą prawego klawisza […]

Read More

IgentForm – nowe możliwości

Wyświetlanie zakreskowanych przekrojów już zdefiniowanych słupów na widoku 2D. Jest to szczególnie pomocne przy dodawaniu słupów na podstawie podkładu DXF Znaczne zwiększenie funkcjonalności przy dodawaniu ścian na podstawie podkładu DXF – możliwość automatycznej selekcji odcinków współliniowych i rozpoznania otworów – możliwość zawężenia selekcji do zadanego obszaru prostokątnego – możliwość automatycznego odczytu wymiarów otworów poprzez wskazanie […]

Read More

IgentForm – modelowanie fasad

Została dodana możliwość szybkiej definicji typowych fasad za pomocą dedykowanego zbioru parametrów i eksportu do programu Autodesk Robot Structural Analaysis Film pokazujący te funkcjonalność jest dostępny na kanale IgentForm pod adresem https://youtu.be/-Xt0UcPW-vg

Read More

IgentDraw – Zbrojenie przegłębień

Możliwość automatycznej generacji rysunków zbrojenia dla przegłębień w płytach fundamentowych. Po definicji konturu otworu przegłębienia i zadaniu parametrów (wysokość przegłębienia, szerokość ściany, rozstawy i średnice prętów) program automatycznie generuje wszystkie niezbędne obszary zbrojenia i ustawia odpowiednie parametry. Po włączeniu zbrojenia rysunki są tworzone automatycznie. Film prezentujący tę funkcjonalność jest dostępny pod adresem https://youtu.be/BttP9UGxQos

Read More

IgentDraw – nowa opcja

Rozszerzona możliwość definiowania miejsc podziału prętów Oprócz współrzędnej podziału jest możliwość wprowadzenia zakresu na kierunku prostopadłym. Brak drugiej współrzędnej oznacza, że strefa obowiązuje do końca obszaru w kierunku prostopadłym. Opcja umożliwia optymalizację ilości obszarów  

Read More

Ładowanie