Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm – nowe możliwości

Otwory na elewacji – poprawa funkcjonalności (usuwanie wybranego otworu wg fokusu w kontrolce, możliwość wyodrębnienia otworu z grupy otworów w celu późniejszej modyfikacji ) Płyty – możliwość podziału, zadania różnej grubości i dopasowania w pionie w obrębie jednej bryły Możliwość definicji balustrady na górnym poziomie bryły

Read More

IgentForm – modelowanie na podkładzie DXF

Możliwość zamodelowania okien narożnych Możliwość zamodelowania słupa podczas definicji ściany Fasada – możliwość zadania różnego ciężaru okładziny między poziomami rygli oraz zmiana znaku obciążenia tłumem Możliwość zróżnicowania przekrojów słupów na jednej linii Poprawa zauważonych błędów

Read More

IgentForm & IgentDraw – modyfikacja konturów

(Tylko IgentDraw) – Możliwość automatycznego dodania obszaru dla zbrojenia górnego płyty podczas definicji ściany wewnętrznej Możliwość przesunięcia punktu konturu lub osi o zadaną wartość (należy wejść do edycji konturu, włączyć opcję „Tryb linii konturu” lub „Tryb osi”, wyselekcjonować punkt i wykonać podwójne kliknięcie

Read More

IgentDraw – ściany wewnętrzne

Dodana została możliwość definicji ścian wewnętrznych na podstawie podkładu DXF. Możliwa jest definicja z uwzględnieniem otworów – będzie to wykorzystane w jednej z najbliższych wersji do stworzenia obszaru ściany. Domyślnie program usuwa pręty leżące w ścianach równoległe do dłuższej krawędzi. Dla każdej ściany opcję tę można włączyć/ wyłączyć niezależnie od ustawienia dla obszaru

Read More

Ładowanie